Rok 2010

"Začiatky a ROK 2010"

V roku 2007 získala OLŠAVA právnu subjektivitu tým, že sa zaregistrovala ako občianske združenie.
I keď sa prezentujú ako ženská spevácka skupina, okrem trinástich žien s nimi v inscenovaných tématických programoch vystupuje aj jeden "správny" muž, či už ako ženích alebo gazda.
Skupinu pri jej vystúpeniach doprevádza akordeonista.
So svojím programom začali navštevovať miestne folklórne slávnosti, neskôr pridali aj tématicképrogramy - scénické pásma - o ruskovskej svadbe a dožinkách, o adventnom a vianočnom čase i o fašiangovom období. Na konte speváckej skupiny pribudli v roku 2012 aj scénické pásma o svadobných
zvykoch pri obliekaní nevesty a o putovani našich predkov v minulosti za prácou do Ameriky.
Skupina vystupuje pri rôznych príležitostiach ako sú folklórne festivaly, oslavy dní obcí, pri jubileách a tiež absolvovala súťažné prehliadky, prevážne na východnom Slovensku.
Len v roku 2008 a 2009 okrem Ruskova vystupovali v Slanci, Slančíku, Myslave, Rozhanovciach, Vyšnom Čaji, Nižnom Čaji, Bohdanovciach, Herľanoch, Zlatej Idke, Trsťanoch, Košickej Polianke,
Košických Olšanoch a v Košiciach. Zo zahraničia to bolo vystúpenie v maďarskom Mezokovesde, Fuzeri a Pustafalo.
Koncom roka 2009 natočila skupina Olšava v spolupráci so Slovenskou televíziou Košice videoklip do súťažnej folklórnej relácie KAPURA, kde sa úspešne prezentovali ukážkou zo scénického pásma "RUSKOVSKA SVADZBA".


Rok 2010 bol pre skupinu veľmi úspešný.

JANUÁR a FEBRUÁR
Cez fašiangové obdobie začiatkom roka rozveseľovali svojim žartovným scénickým
pásmom "FAŠENGY, FAŠENGY, VEŠEĽME ŠE" obyvateľov svojej obce Ruskov. Bolo to jednak na cirkevnej fašiangovej zábave, neskôr na slávnostnej výročnej akcii Urbariátu, kde róm Dežko s materou prišiel požiadať o ruku "gádžovku" a zábavy vo forme "PRIDANY" druhý deň po dedinskej svadbe.

MÁJ

So svojim svadobným pásmom "RUSKOVSKA SVADZBA" vystúpili začiatkom mája v Aule VŠT v Košiciach ku Dňu matiek. Veselé ľudové piesne abovského regiónu zneli na "Farskom dni"v rodnej obci, aj na Zemplíne v Sobranciach a v Michalovciach.


AUGUST

Najkrajším mesiacom v roku 2010 bol pre skupinu mesiac august, kedy úspešne vydali svoje 1. CD pod názvom "RUSKOVSKA SVADZBA".
Krst CD sa uskutočnil v kultúrnom dome obce Ruskov za účasti pozvaných hostí a ostatných občanov.
Krstnými rodičmi CD boli: Dr.Kočišová, riaditeľka Kultúrneho centra Abova, Ing.Ondejka, choreograf a tanečník ľudovej hudby a Ing.Markovič, starosta obce Ruskov.
Okrem skupiny Olšava, ktorá sa prítomným predstavila ukážkami zo "SVADBY" a z "DOŽINIEK", sa melódiami na ľudovú nôtu prezentoval na saxafóne aj pán Takáč, rodák z tunajšej obce.
Počas programu aj krstný otec CD Ing.Ondejka vyzvrtal v rezkom ľudovom tanci svoju partnerku.
Hudobným doprovodom počas celého večera bola ľudová hudba "ČARDÁŠ Z ABOVA" pod vedením Mgr.Tomáša Oravca, s ktorou OLŠAVA nahrala svoje CD. Moderátorom akcie "KRST CD" bol pán Gejza Tóth. Na akordeóne doprevádzal Mgr. Peter Ferko.


SEPTEMBER

V mesiaci septembri sa konal vo Svinici jubilejný 40.ročník DARGOVSKEJ RUŽE. Olšavanky tam nechýbali a ich vystúpenie bolo porotou ocenené so zaradením do "Zlatého pásma".
Bola to veľká pocta a hlavne zaväzujúca do ďalšej práce v skupine.
Na akordeóne výborne sprevádzal ženy v premiére Mgr.Erik Korfant.
Aj priestory Historickej radnice v Košiciach boli v septembri svedkami "ruskovskej svadby", ktorá sa konala na počesť dvoch jubilantov pri životnom jubikeu 50 rokov veku.


OKTÓBER

Úspešne sa so "SVADBOU" prezentovali aj na VALALICKEJ KROJOVANEJ PARÁDE v obci Valaliky.
V rámci mesiaca "úcty k starším" potešili srdcia a spomínali na "vlastné svadby" s občanmi obcí Vyšný Čaj a v Sadoch nad Torysou - časť Byster.


NOVEMBER

Radostne a veselo sa svadobné piesne niesli v podaní skupiny Olšava v
obci Kysak, kde sa v novembrovú sobotu konala prehliadka folklórnych skupín - seniorov.
Ako správne obyvateľky svojej obce, podporili v mesiaci novembri veselými piesňami a scénickým pásmom "DOŽINKY" oboch kandidátov na starostov.


DECEMBER

V zimnom období sa OLŠAVA predstavila s vianočným scénickým pásmom "RUŠČANSKE ŇEVESTY, RIHTUJME ŠE KU HODOM!", v obci Hrašovík. Striedali sa v ňom zvyky od Lucie po Božie narodenie, vinše, koledy, poklona novorodenému Jezuliatku na slame, až po vianočnú pieseň TICHÁ NOC..., ktorú si vo svetle sviečok nakoniec zaspievali so skupinou všetci prítomní.
Rok 2010 uzavrela skupina Olšava spoločným posedením pri vianočnej kapustnici so svojimi hosťami a priateľmi.