Rok 2011

Vložte svoj text

FEBRUÁR

Na fašiangovú tému absolvovala svoje vystúpenie spevácka skupina OLŠAVA na kultúrnom podujatí "ŠPIVANEČKY MOJO" v Slanci.


MAREC

Na veselú nôtu pokračovala skupina aj začiatkom marca, kedy usporiadali v kultúrnom dome v Ruskove fašiangové posedenie pod názvom "FAŠENGY U GAZDOVSKIM DOME". Všetci sa svorne zabavili, pohostili, zaspievali si, ba ja zatancovali.
Pri tej príležitosti bola každá žena obdarovaná malou pozornosťou vzhľadom na sviatok MDŽ.


APRÍL

V tomto mesiaci prebehla posledná rozlúčka s neb.členkou speváckej skupiny p. Elenou Valikovou. Nech odpočíva v pokoji.
Koncom apríla sa uskutočnila spevácka súťaž "DARGOVSKÁ RUŽA" v obci Svinica, ktorej sa ako každý rok zúčastnila aj skupina OLŠAVA.


MÁJ

V mesiaci máji sa dožila krásneho životného jubilea dlhoročná členka skupiny p. Regína Židová.                                                                            Srdečne blahoželáme!


JÚN

V letnom mesiaci JÚN členky speváckej skupiny OLŠAVA prispeli svojimi veselými abovskými piesňami v rámci "ABOVSKÝCH SLÁVNOSTÍ" v záhrade Domu ľudovej architektúry v Ruskove.
V horúcom JÚLI sa ozývali svadobné piesne v kultúrnom dome obce Svinica, a to na počesť stavu manželského bývalého akordeonistu skupiny p.Mgr.Petra Ferka. Blahoželáme Peťo!


SEPTEMBER

V polovici mesiaca septembra skupina OLŠAVA zorganizovala jubilejnú oslavu k 80-ke svojej "dvornej krajčírke" pani Irene Kažimírovej. Čulá a stále aktívna jubilantka si s nimi zaspievala, aj karičku zatancovala v synovej záhrade.
Irenka, mamka a babka, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody želáme !


OKTÓBER

V mesiaci úcty k starším rozospievali a roztancovali členky skupiny OLŠAVA obyvateľov susednej obce Blažice, kde vystúpili so svojou "SVADZBOU".
Skupina sa zúčastnila regionálnej súťaže pod názvom "Nositelia tradícií" v obci Krásna nad Hornádom, kde predviedli scénické pásmo "DOŽINKY". Potešili ich slová odbornej poroty, že ich vystúpenie bolo veselé, dynamické a pripomínalo film "Rodná zem".
V tomto mesiaci sa ešte prezentovali s "DOŽINKAMI" v Slanskom Novom Meste a v rodnej obci Ruskov.


DECEMBER

V polovici mesiaca Olšava podporila vystúpením "RUSKOVSKA SVADZBA" svoju vedúcu skupiny p.Bernadetu Kažimírovú z príležitosti jej ukončenia pracovného pomeru v a.s. EUROVIA Košice.
Koncom roka skupina zrelaxovala vo wellness centre v Zlatej Idke, kde sa uskutočnilo aj posedenie pri vianočnej kapustnici.