Rok 2012

FEBRUÁR

Počas fašiangového obdobia absolvovala skupina vystúpenie v obci Poľov pri Košiciach, kde sa predstavili svojím žartovno-pesničkovým pásmom, spojeným s "páračkami" pod názvom "FAŠENGY U GAZDOVSKIM DOME".


APRÍL

V krásnom spevavom duchu sa rozozvučali piesne na tradičnom súťažnom podujatí "DARGOVSKA RUŽA" v obci Svinica, kde sa olšavanky prezentovali v nových krojoch.


JÚN

V tomto mesiaci sa skupina úspešne prezentovala na festivale "Cassovia FOLKFEST Košice" so svojím novým scénickým pásmom pod názvom "OBĽEKAŇE ŇEVESTY" v programe NEVESTY Z ABOVA. Šesť speváckych folklórnych skupín predstavili v sprievode svoje "ňevesty" a Hlavná ulica v Košiciach sa ocitla vo víre krásnych ľudových piesní a krojov.


JÚL

V rámci osláv "Dni obce" v bohatom kultúrnom programe obveselili svojím scénickým pásmom "OBĽEKAŇE ŇEVESTY" aj svojich rodákov v Ruskove. Akcia bola poriadaná na pódiu futbalového ihriska v obci, odkiaľ sa rozliehali ľubozvučné abovské piesne do celého okolia.
Svadobné piesne sa rozozvučali aj v susedných Olšovanoch, kde olšavanky vystúpili so svojou "SVADZBOU" na počesť osláv Dní obce. Veselo si s nimi zaspievali aj zatancovali občania obce.
Za hranice rodnej obce smerovala skupina v tomto letnom mesiaci na pozvanie do Maďarska, do družobnej obce Fuzer. V rámci folklórnej prehliadky speváckych skupín zo Slovenska a Maďarska predstavila sa OLŠAVA so scénickým pásmom "DOŽINKY".


AUGUST

Nezabudnuteľné chvíle strávila skupina Olšava na dvojdňovom "Svadobnom festivale" v meste AJAK v Maďarsku, kde boli vedením mesta pozvaní. Prezentovali sa svojou "RUSKOVSKOU SVADZBOU" a krásne ľudové slovenské piesne si v prírodnom amfiteatri vypočulo stovky divákov. Počas svojho pobytu si našli čas aj pre svoje zdravie a zrelaxovali v neďalekom termálnom komplexe v Kišvarde.


SEPTEMBER

V tomto mesiaci sa skupina Olšava prezentovala hlavne svojím scénickým pásmom "DOŽINKY", ktoré boli v minulosti oslavou prírody a zjednávania čeľade s gazdom ohľadom príplatku za odvedenú prácu na poli. Vystúpenia sa konali v rámci Dní obcí v Haniske, v Blažiciach a v Malej Tŕni.


OKTÓBER

V mesiaci "Úcty k starším" potešila skupina starších občanov v rodnej obci Ruskov, ako aj v Nižnej Hutke svojím novým scénickým pásmom "VČERA VEČAR NA VALAĽE a JAK SOM DO AMERIKY VANDROVAL". V ňom sa scénaristka (vedúca skupiny) zamerala na "ľapki, pľetki z valala" a ako to bolo, keď sa v minulosti gazdovia lúčili s rodinou a odchádzali za prácou do Ameriky.


DECEMBER

V predvianočnom čase sa skupina Olšava prezentovala s vianočným scénickým pásmom "OD KATARINY PO BOŽE NARODZEŇE" a to v rámci kultúrnych podujatí "Košické VIANOCE".
Podujatie sa uskutočnilo pred OC Galéria v Košiciach na Terase.


Aj v Klube seniórov na Laboreckej ul. V Košiciach zaznievali vinše a koledy vo vianočnom pásme "OD KATARINY PO BOŽE NARODZEŇE", kde si na záver všetci spoločne pri sviečkach zaspievali krásnu pieseň "Tichá noc...".Rok 2012 ukončili olšavanky so svojimi hosťami pri vianočnej kapustnici, pri koledách a ľudovej piesni
v priestoroch kultúrneho domu v Ruskove.