Rok 2014


Prvý marcový týždeň t.r. bol pre spevácku skupinu sviatočný. Vedúca skupiny p.Bernadeta Kažimírová oslávila v kruhu najbližších, známych a za účasti krojovaných členiek OLŠAVY svoje životné jubileum. Bolo to pekné podujatie, kde si všetci svorne zaspievali a zatancovali za doprovodu svojho akordeonistu Mgr.Erika Korfanta a hudobnej skupiny SMOKIE.

Máj - už tradične sa spevácka skupina zúčastnila súťažnej prehliadky DARGOVSKÁ RUŽA v obci Svinica, kde sa konal už 44.ročník tohto podujatia.

V mesiaci júni sa skupina prezentovala prvýkrát s novým scénickým pásmom "IŠLO DZEVČE NA MAĽINI DO OLŠAVSKEJ DOĽINI" a to na Poľovníckom dni v areáli obce Nižná Hutka. Veselé ľudové piesne zneli v ten horúci letný deň a rozliehali sa po okolitom lesíku.

Významný bol mesiac JÚN pre nás aj z dôvodu, že sme oslávili krásne 10.výročie založenia našej speváckej skupiny, kedy sme si tiež pripomenuli 810.výročie od prvej zmienky rodnej obce. Pri tejto príležitosti bola do života uvedená kniha o histórii, súčasnosti a aktivitách našej skupiny pod názvom "A DOLU RUSKOVOM VODA KAMEŇ ŇEŠE", v ktorej sú zaznamenané krásne ľudové piesne a scénické pásma o každodenných radostiach i starostiach v živote našich predkov v minulosti. Všetky ženy a jeden muž, ktorí v skupine účinkujú, autenticky stvárňujú či už svadobné a vianočné motívy, dožinky, fašiangy, robotu v roľníckych družstvách alebo dobu, kedy naši dedovia odchádzali za prácou do Ameriky. Kniha bola napísaná hlavne pre zachovanie a poukázanie na tradicie a zvyky, v ktorých vyrastali naši rodičia a prarodičia a taktiež na vrúcny vzťak ku krásnej ľudovej piesni. Naším želaním je, aby sa toto ľudové bohatstvo prenieslo aj na naše deti a ďalšie potomstvo a aby si vážili hodnoty a klenotnicu ľudových tradícií našich predkov.

JÚL - v tomto období sme reprezentovali svoju obec na súťažnej prehliadke "Špivanečki mojo" v Slanci, kde to piesňou a tancom počas prestávky pred kultúrnym domom len tak hýrilo.

Koncom mesiaca augusta sa naša spevácka skupina prezentovala scénickým pásmom "ČEPENKI" na svadbe v Košiciach, kde sme o polnoci začepili mladú nevestu so všetkou parádou, čo k tomu patrí. Svadobní hostia ocenili naše veselé a žartovné piesne i hovorené slovo.
Posledný augustový víkend sme sa zúčastnili kultúrneho podujatia na vystúpení v obci Ždaňa a to rámci workshopu "To naj z našich regiónov". Úspešne sme sa predstavili so scénickým pásmom "Včera večar na valaľe a Jak som do Ameriki vandroval".


Začiatok mesiaca septembra bol pre nás veselý. Spoločne sme oslávili životné jubileum najstaršej členky skupiny p. Márie Bugošovej, ktorá si s nami v kruhu svojej rodiny zaspievala, aj zatancovala. Septembrová sobota patrila aj mladuche z Košíc, ktorej sme na Ružíne o polnoci snímali svadobný veniec z hlavy, začepili za mladú nevestu a pri speve veselých piesní priviedli k "redovému tancu".

Október - zúčastnili sme sa hodnotnej prezentácie vybraných speváckych skupín z okresu Košice-okolie na prezentácii pod názvom "Nositelia tradícií" v obci Valaliky. Projekt pod názvom "VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA" pripravilo Kultúrne centrum Abova. V rámci mesiaca "Úcty k starším" vystúpila v mesiaci októbri aj v novembri naša spevácka skupina s veľmi úspešným scénickým pásmom "IŠLO DZEVČE NA MAĽINI DO OLŠAVSKEJ DOĽINI", v ktorom si mnohí diváci našli spomienku na svoje vlastné príhody, radosti, ale aj starosti v čase prác na roľníckych družstvách. Tlieskali nám občania obcí Ruskov, Hrašovík, Ďurkov a Nižná Myšľa.

December - čaká nás kultúrne vystúpenie s vianočnými koledami, vinšami a zvykmi našich predkov pred Božím narodením, ktoré sa uskutoční pri OC Galéria v Košiciach v rámci projektu "VIANOCE NA TERASE".


SPEVÁCKA SKUPINA OLŠAVA VÁM ŽELÁ POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY, VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA A BOŽIEHO POŽEHNANIA V ROKU 2015.