Rok 2015


FEBRUÁR
Dňa 1.2.2015 sa uskutočnilo fašiangové vystúpenie v obci Malá Ida pri Košiciach.
Spevácka skupina sa tu predstavila scénickým pásmom "FAŠENGI V GAZDOVSKIM DOME".
Pri páraní peria a speve veselých a žartovných ľudových piesní si ženy zaspomínali na fašiangové zabíjačky, hody a zábavy, ktoré predchádzali na dedine 40-dňovému pôstu pred Veľkou nocou.

APRÍL
Koncom marca sa dožil člen našej speváckej skupiny pán Miroslav Kažimír svojho krásneho životného jubilea 60 rokov veku. Oslava sa konala po veľkonočných sviatkoch v rekreačnom stredisku v Herľanoch, kde jemu a jeho hosťom olšavanky pripravili veselé scénické pásmo pod názvom "DEŽKOVO PITAČKI". Srdečne blahoželáme !

MÁJ
Už tradične, ako každý rok sa naša spevácka skupina zúčastnila najkrajšej prehliadky ľudovej piesne na kultúrnom podujatí 45.ročníka "DARGOVSKEJ RUŽE" vo Svinici. Bola to nádherná záplava krásnych krojov, veselého spevu aj tanca.
Koncom mesiaca mája zorganizovala skupina OLŠAVA v spolupráci s Jednotou dôchodcov v našej obci "KROJOVANÚ VESELICU", ktorej sa zúčastnili ruskovčania, ale aj folkloristi a občania zo širokého okolia. Bola to veľmi vydarená akcia so živou muzikou, spevom, tancom a kultúrnym programom, ktorý pripravili domáci folkloristi. Stretneme sa o rok, priatelia !

JÚN
Začiatkom mesiaca sa veselé tóny ľudovej piesne v podaní OLŠAVY ozývali v streleckom areáli na "POĽOVNÍCKOM DNI" v Nižnej Hutke, kde sa predstavili so scénickým žartovným pásmom "DEŽKOVO PITAČKI".
V polovici mesiaca júna sa členky našej speváckej skupiny zúčastnili 5.ročníka okresnej olympiády seniorov v obci Slanec.
V 4-člennom družstve statočne hájila naše farby pani Elena Kubová. Krásne 2.miesto pri účasti 11 obcí okresu Košice - okolie veľmi potešilo pri srdci.
Blahoželáme !
Koncom mesiaca absolvovala OLŠAVA vystúpenie so scénickým pásmom "VČERA VEČAR NA VALAĽE a JAK SOM DO AMERIKI VANDROVAL" v rámci Dní obce v Sadoch n/Torysou - časť Byster.
Aj keď nás prekvapil letný dáždik, diváci boli skvelí a pod celtovým stanom na lúke nám veselo tlieskali a spievali s nami.

JÚL
V prvú júlovú sobotu sa členky našej skupiny museli poriadne "obracať".
Čakali nás totiž dve akcie. Hneď popoludní sme sa zúčastnili jubilejnej oslavy pani Milky Kačmarikovej a jej manžela, ktorí rozšírili rady čerstvých šesťdesiatnikov.
Veselé tóny ľudovej piesne sa ozývali v kultúrnom dome v Ruskove v podaní nášho harmonikára Erika.
Druhou akciou toho dňa boli "ČEPENKI" a to presne o polnoci v hotelovom zariadení na Košickej Belej, kde v plnom prúde prebiehala svadba.
Mladú nevestu sme obliekli do kroja a neskôr sme ju za spevu žartovných svadobných piesní "začepili" a uviedli do "redoveho tanca".